X
Vi har utført oppdrag for Hotel Waterfront
Vi har utført oppdrag for Barneavdelingen Ålesund sykehus
Vi har utført oppdrag for Rica Seilet Hotel
pipe_collage.jpg

Skorstein / skorsteinsrehabilitering

Det er vi som rehabiliterer skorsteiner!

Det finnes mange gamle teglpiper som har sett sine bedre dager, og ofte er behovet for rehabilitering stort.

Ekspertjobb

Cementprodukt AS har solgt nye piper og rehabilitert i mer enn 30 år og kan faget sitt. Vi har Weber Leca og Schiedel i ryggen som den ledende i Norge både når det gjelder nye piper og program for rehabilitering av eldre og skadde piper. 

Vi leverer også både komplette pipekledninger med blykrage eller en enkel pipehatt. Både i ulike farger og utførelser. 

Vi gir deg gode råd

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne hjem til deg for å sjekke tilstanden på pipen din. Vi benytter både videokamera og trykkprøving i tillegg til visuell inspeksjon.

NB! Det er lett å misforstå noen av tegnene på en dårlig pipe. Du løser ingen problemer ved å få en blikkenslager til å sette på et heldekkende pipebeslag som dekker hele pipa over tak, eller ved å montere en pipehatt. Det er heller ikke tilstrekkelig å mure teglen på nytt. Slike skader vil komme igjen, fordi man bare har kurert symptomene og ikke selve årsaken. Har du problemer med pipen, så ta kontakt med oss.

Vedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Her følger noen gode råd for trygg og økonomisk fyring;

Ildstedet;
Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.

Oppfyring;
Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Unngå "sjokkoppfyring! Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning.
Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter. Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Husk: Det er eiers ansvar at skorstein og ildsted til en hver tid er i orden. Er du usikker på om skorsteiner eller ildsteder er trygge, kontakt det kommunale brann- og feiervesenet. Feieren er en fagperson som kan gi deg gode råd!

Ny ovn? -Husk å studere bruksanvisningen

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Nye ovner sparer dermed både lommeboka og miljøet. Før du kjøper ny ovn, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ovner som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig.

Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring.

Ventilasjon.
Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen -flere bør settes inn. Kjøkkenviften bør slåes av om røyk siver inn i rommet.

De vanligste årsakene er:

- Forvitring og elde
- Gamle ovner byttes ut med nye, og pipetverrsnittet blir for stort 
- Dårlig isolasjon i pipa 
- Feil fyring med ved 
- Vedovner er byttet ut med oljekaminer 
- Dårlig trekk, med nedslag i pipa som resultat 
- Utette piper 
- Det er montert moderne fyrkjeler (med lav avgasstemperatur) 

Hva er en sprekk? Hvor er sprekken, og hvor stor er den? Sprekker skorsteiner?
Alle skorsteiner som ikke har keramisk innerrør "spises opp" innenfra over tid på grunn av fuktighet og de store temperatur-forandringene de blir utsatt for. Størrelsen av sprekkdannelsene avhenger av de påkjenningene skorsteinen blir utsatt for. Sotbrann (pipebrann) er den mest ekstreme påkjenningen et slikt produkt kan bli utsatt for (opptil 1200 gr.C) og kan derfor gi så store skader at skorsteinen må utbedres. Sprekker i elementskorsteiners røykkanal er i prinsippet ikke farlig, forutsatt at alt annet er i orden. Men i teglskorsteiner er enhver sprekk av noe størrelse gjennomgående, og derfor farlig. I og med det er en 1-sjikts konstruksjon.

"Trekk i ovnen" Ovnen har ikke innebygd trekk. Det er skorsteinen som er ildstedets "motor". Den skal oppnå et undertrykk som er stort nok til å gi ildstedet god funksjon.

"Røykkanal" Røykkanalen er skorsteinen. Det er der inne det skjer, usynlig for det menneskelige øye vandrer røykgassen gjennom huset ditt. Det er usynligheten som gjør den så interessant, skummel og utfordrende, nesten som en gjemt skatt. Vi kan bare ane hva som skjer der inne, og i hvilken forfatning røykkanalen er---. I teglskorsteiner er det vanligvis bare ca. 10 cm inn til den, i elementskorsteiner er den til og med gjemt bak to "skall" og er derfor opptil 15 cm unna. Alle krav som stilles til en skorstein er i prinsippet tillagt røykkanalen. Den er hjertet i konstruksjonen, men et sterkt hjerte som virker godt nok selv om det blir litt gammelt og sprukkent. Dette gjelder bare for elementsskorsteiner med flere sjikt.

"Sprekk i ildstedet" En sprekk i ildstedet kan du se, og den er derfor vanligvis ikke farlig. Den kan påvirke ildstedets funksjon, men medfører sjelden brannfare. Undertrykket "drar" luft fra rommet inn i ildstedet, ikke motsatt. ( Mange tror faktisk at ildstedet er som en bilmotor som skyver eksosen inn i røykrøret og skorsteinen.) Det kan ryke litt idet du fyrer opp, men det går over etter kort tid. Sprekker i ildstedet bør utbedres.

"Trekk i skorsteinen" Hva er trekk Hva er dårlig trekk Hva er god trekk Vi snakker ikke lenger om dette, nå snakker vi kun om riktig trekk. Det finnes dessverre få gode skorsteiner her i landet. Årsaken er at vi tillater forskjellige ildsteder montert inn på samme skorstein. Derfor blir det tullete å snakke om dårlige skorsteiner når "alle er dårlige". Ingen skorsteiner er gasstette. Testene skorsteinen går igjennom for å bli "godkjent", tillater gasslekkasje gjennom røykkanalen større enn du aner. Per W. Haaland i Pewi AS har vært med på å lage Norsk Standard for testing av skorsteiner. Det er et faktum at de porøse skorsteinene som ble levert før 1987 gav gode forhold for noen ildsteder, mens de tettere produktene som kom på markedet etter 1987 gav nesten uten unntak dårligere funksjon. Det ble for god trekk! Konsekvensen ble at bålet i ovnen ble dratt inn i skorsteinen i stedet for å holde seg i ovnen og gi varme til rommet.

Hva er så riktig trekk Riktig trekk i en liten vedovn måles til ca. 15 pa. Hvilken kraft er så dette. Sammenlignet med et skikkelig sigarett-magadrag, forstår vi lettere hvilken vag og vever kraft vi her snakker om. Magadraget kan være opptil 300 pa!

Nye rør løser problemet

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man gjerne frykter. 
Det er sjelden behov for å rive den gamle pipa. Cementprodukt AS bruker Weber Leca/Schiedel sine program for rehabilitering av piper, som raskt og enkelt gir deg en pipe som tilfredstiller dagens krav. 

Man senker ned kondensbestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. I noen tilfeller brukes det også isolasjon. Rørene består av keramikk (chamotte) og er meget motstandsdyktige mot all slags påkjenning av både varme og kondens. Vi benytter også syrefaste stålrør. Alle våre rør er Sintef-godkjente. 

til_forsida.jpg

   .

     

   
logo_s.JPG

weber-logo.jpg