X
Vi har utført oppdrag for Hotel Waterfront
Vi har utført oppdrag for Barneavdelingen Ålesund sykehus
Vi har utført oppdrag for Rica Seilet Hotel

Utvikling, produksjon og salg av bygge- og betongvarer, siden 1954.